اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود [اینفوگرافیک]

تیر 22ام, 1395 / حمید / بدون نظر

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود، اجزاء آن چگونه بود؟ 20 پوستر زیر بر اساس آماری از جمعیت جهان تحت دسته‌بندی‌های مختلف درست شده است.

در این 20 تصویر، موضوعاتی همچون رنگ پوست، سن و سال، ملیت، جنسیت، زبان، سواد، دین، کامپیوتر، تحصیلات، برق، آب، غذا، پول، انرژی، هوا، ترس، آزادی، گرایش جنسی، ایدز و تولد و مرگ به شکلی گرافیکی ترسیم شده‌اند.


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (رنگ پوست)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (رنگ پوست)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (سن و سال)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (سن و سال)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (ملیت)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (ملیت)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (جنسیت)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (جنسیت)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (زبان)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (زبان)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (سواد)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (سواد)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (دین)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (دین)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (کامپیوتر)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (کامپیوتر)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (تحصیلات)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (تحصیلات)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (برق)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (برق)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (آب)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (آب)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (غذا)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (غذا)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (پول)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (پول)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (انرژی)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (انرژی)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (هوا)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (هوا)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (ترس)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (ترس)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (آزادی)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (آزادی)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (گرایش جنسی)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (گرایش جنسی)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (ایدز)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (ایدز)


اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (تولد/مرگ)

اگر جهان دهکده‌ای 100 نفره بود (تولد/مرگ)

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *