نیکند | "آفریقای جنوبی" فهرست شخصیت ها

شخصیت های "آفریقای جنوبی"


شخصیت ها تولد - مرگ
نلسون ماندلا    (Nelson Mandela) 1918 - 2013